Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Dotyczy ona zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 15 listopada 2022 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować telefonicznie z p. Dorotą Piędel pod nr tel. 017/ 2839-326.

Wniosek

o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”