Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Program „Aktywny samorząd”

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: