Zarządzenie Nr 11/2023

Zarządzenie Nr 11/2023Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaślez dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Działając na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a, c i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27...

Aktualności

Strategie i programy

Zakres świadczonej pomocy