„16 Dni Bez Przemocy”

„16 Dni Bez Przemocy” to kampania, której celem jest zaakcentowanie braku akceptacji dla wszelkich form przemocy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy.

Kampania rozpoczyna się w dniu 25 listopada i trwa do dnia 10 grudnia.

25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, natomiast 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zbieżność tych dat podkreśla, że przemoc jest niezaprzeczalnie naruszeniem i pogwałceniem praw człowieka.

Przemoc to jednorazowe lub powtarzające się intencjonalne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, których dotyczy. Przemoc powoduje wiele negatywnych konsekwencji w życiu osób krzywdzonych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, a w szczególności naraża na utratę zdrowia/życia. Przemoc narusza godność osobistą człowieka, nietykalność cielesną, wolność.

Pamiętaj!

Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność człowieka.

Każdy człowiek ma prawo do:

 • Myślenia – czasami – wyłącznie o sobie.
 • Proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje.
 • Krytycyzmu i wyrażania swojego protestu.
 • Własnych opinii i przekonań.
 • Błędów w dochodzeniu do prawdy.
 • Zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 • Mówienia: „nie, dziękuję”, „proszę mi wybaczyć, ale nie…”.
 • Niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą.
 • Samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa.
 • Własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne.
 • Zmiany swojego zdania i sposobu postępowania.
 • Negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.