Warsztaty edukacyjne „Przemoc boli bez względu na wiek” realizowane w ramach kampanii „16 dni bez przemocy”

W dniu 8 grudnia 2021 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle odbyły się warsztaty edukacyjne dla Seniorów z powiatu jasielskiego nt. „Przemoc boli bez względu na wiek”, które zostały zrealizowane w ramach kampanii „16 Dni Bez Przemocy” i „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

Warsztaty przeprowadziła Pani Iwona Buczyńska, pedagog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Podczas zajęć z Seniorami omówiona została następująca tematyka związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, tj. definicja przemocy, rodzaje przemocy, cykl przemocy, konsekwencje doznawania przemocy, w szczególności przez osoby starsze, a także procedura „Niebieskie Karty”. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z możliwościami przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, a także z ofertą pomocy Ośrodka.

Podczas warsztatów Seniorzy obejrzeli krótkometrażowe filmy edukacyjne, których przekaz i treść pogłębiły wiedzę w zakresie problematyki przemocy w rodzinie i zainspirowały uczestników zajęć do dyskusji. Mimo trudnego tematu spotkania, warsztatom edukacyjnym towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, udzielali informacji zwrotnych oraz dzielili się własnymi wnioskami i refleksjami. Podczas warsztatów poruszona została także sytuacja osób doświadczających przemocy w rodzinie, które w związku z epidemią COVID-19 zmuszone są do pozostawania w izolacji lub kwarantannie w warunkach domowych. Omówiono możliwe formy szukania pomocy, a także konstruktywne strategie obronne służące zatrzymaniu przemocy lub eskalującego konfliktu.

Warsztaty edukacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie COVID-19. Wszyscy Seniorzy otrzymali podziękowania za udział w warsztatach.