Ogłoszenie

Informuję, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.) oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło (liczy się data wpływu do jednostki).

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować telefonicznie z p. Dorotą Piędel pod nr tel. 017/ 2839-326.

Wniosek do pobrania