Informacja

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

• Uchwała Nr 490/10229/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na realizację zadań w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości: 100 000,00 zł.
• Uchwała Nr 490/10230/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Na realizację szkoleń przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł.
Termin składania ofert w ramach w/w konkursów mija z dniem 16 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.