INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje o trwającym naborze do „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2023”.`

Celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc domową w ukształtowaniu świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz zmiana przekonań dotyczących stosowania przemocy domowej. Program obejmuje 62 godziny pracy indywidualnej i grupowej.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, tel. 13 448 58 38.

Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową jest Powiat Jasielski, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.