Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 września 2023 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW – https://sow.pfron.org.pl/. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wskazane wzory załączników, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku. Termin składania wniosków upływa 10 października 2023 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

  1. Zaświadczenie z uczelni
  2. Klauzula informacyjna
  3. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
  4. Zaświadczenie z zakładu pracy (wyłącznie dla osób zatrudnionych)
  5. Oświadczenie o dochodach

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć zaświadczenie o statusie Wnioskodawcy (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.  Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek. Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło lub pod nr telefonu 13 448 34 40.