Informacja

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku o godz. 12.30.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15.30.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Jaśle
Paweł Podstawski

Jasło, dnia 5 grudnia 2023 roku