Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku. 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową w tym:  

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu),
Zadanie 2  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy(adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu),
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu),
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu); 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem do 16 roku życia i dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych),
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu wzroku),
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu),
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego; 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach  programu w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Terminy naboru wniosków:

Modułu I – od 1 marca 2024r. – do 31 sierpnia 2024r.

Modułu II: 
– od 1 marca 2024r. – do 31 marca 2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
– 
od 1 września 2024r. do 10 października 2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2024 znajdują na stronie: „Aktywny samorząd” w 2024 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)