Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosującychprzemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że prowadzi nabór do powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc domową w ukształtowaniu świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz zmiana przekonań dotyczących stosowania przemocy domowej.

Program obejmuje 60 godzin pracy grupowej i 2 godziny pracy indywidualnej.

Program został opracowany w oparciu o integracyjny model pracy łączący podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniach TSR, podejście behawioralno-poznawcze oraz elementy programu Duluth.

Treść merytoryczna programu korekcyjno-edukacyjnego zawiera część psychoedukacyjną oraz praktyczne ćwiczenia służące uczeniu się sposobów reagowania w sposób alternatywny do zachowań przemocowych.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturze Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, tel. 13 448 58 38.

Szczegółowe informacje na temat programu i rekrutacji można uzyskać w siedzibie
Ośrodka lub pod numerem telefonu 13 448 58 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego jest Powiat Jasielski, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
Środki na realizację i obsługę programu będą pochodzić z budżetu państwa – dotacji Wojewody Podkarpackiego.