Projekt Partnerski pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
3. Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
4. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
5. Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
6. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
7. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
8. Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
9. Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
10. Powiat Niżański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
11. Powiat Leżajski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
12. Powiat Jasielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
13. Powiat Strzyżowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
14. Powiat Łańcucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
15. Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in.
• tworzenie / rozwój placówek wsparcia dziennego,
• wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
• wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
• propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w zakresie powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego,
• kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych/opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,
• tworzenie i funkcjonowanie mieszkań treningowych,
• działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
• wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne,
• podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).