Posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych

Informuję, że posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 31 maja 2024 roku o godz. 9.00.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Jaśle
Paweł Podstawski

 

Jasło, dnia 28 maja 2024 roku