Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie jasielskim na rok 2022-edycja 2022