Komu pomagamy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na rzecz osób i rodzin z powiatu jasielskiego, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, trudnych przeżyć osobistych lub trudnych sytuacji rodzinnych.

Oferta naszego Ośrodka skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: uwikłanie w przemoc, strata bliskiej osoby, trudności w związku, trudności w wychowaniu w dzieci, problem autoagresji, choroba uzależnienie, klęski żywiołowe, niekorzystna zmiana w życiu lub inny problem, z którym nie są w stanie sobie sami poradzić.

Formy pomocy:

  • Pedagogiczna
  • Terapeutyczna
  • Psychologiczna
  • Prawna
  • Edukacyjno-informacyjna

Każda forma pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie i doprowadzić do jej usamodzielnienia, udzielenia wsparcia w celu osiągnięcia możliwie szybko własnej pełnej aktywności społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy, która dostosowana jest w pełni do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest jednorazowa konsultacja lub dłuższy kontakt, porada, a także terapia, wsparcie lub psychoedukacja.