Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych