Pomoc społeczna

1. Kierowanie/umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

2. Koszt utrzymania mieszkańca DPS w Foluszu/ Odpłatność za pobyt w DPS w Foluszu

3. Kierowanie do ŚDS w Nowym Żmigrodzie

4. Wychowankowie MOS i MOW