Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle poszukuje wolontariuszy, którzy są gotowi zaangażować się w pomoc na rzecz rodzin zastępczych z terenu powiatu jasielskiego i dzieci w nich przebywających. Do obowiązków wolontariusza może należeć m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji oraz organizacja czasu wolnego podopiecznych.

Wolontariuszem może zostać osoba, która jest:

 • pełnoletnia (mile widziani uczniowie lub studenci),
 • odpowiedzialna,
 • ciepła i przyjaźnie nastawiona do innych,
 • uczciwa.

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

 • niesienie pomocy innym doskonaląc przy tym swoje umiejętności i kompetencje zawodowe,
 • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • nawiązanie nowych ciekawych znajomości, które przerodzić się mogą w przyjaźń,
 • ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego,
 • naukę sposobów postępowania w trudnych sytuacjach,
 • odkrycie nowych talentów,
 • poczucie prawdziwej satysfakcji.

Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia, może jednak osiągnąć liczne korzyści i satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi.

Wszystkim chętnym do współpracy gwarantujemy wsparcie pracowników, umowę o wolontariat, szkolenie bhp.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR w Jaśle,
ul. Rynek 18 lub telefoniczny, pod nr tel.: 13 44 834 40, 13 44 834 44