Aktualności

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w JaśleNr Projektu: FEPK.07.19-IP.01-0001/23Tytuł Projektu: „Zwiększenie...

Rekrutacja na konsultacje dietetyczne

REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB RODZIN PRZEŻYWAJACYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA KONSULTACJE...

Uwaga studenci!

Uwaga studenci!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 marca 2024 roku rusza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających...

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.  W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową w tym:   Obszar A – likwidacja bariery transportowej Zadanie 1 – pomoc w...

Informacja

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że w dniu 10 listopada 2023r. (piątek) Centrum będzie nieczynne. (Obowiązek udzielenia dnia wolnego pracownikom wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy i jest związany z tym, że święto 11.11.2023 r. wypada w...