Aktualności

Zarządzenie Nr 11/2023

Zarządzenie Nr 11/2023Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaślez dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku Działając na podstawie art. 35a...

UWAGA STUDENCI!!!

UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 marca 2023 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem...

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Informuję, że wnioski w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło w...

„Zajęcia klubowe w WTZ” w 2022 roku

„Zajęcia klubowe w WTZ” w 2022 roku

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu...

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

WAŻNE!!! Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania...