Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w JaśleNr...

Rekrutacja na konsultacje dietetyczne

Rekrutacja na konsultacje dietetyczne REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB RODZIN PRZEŻYWAJACYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH...
Uwaga studenci!

Uwaga studenci!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 marca 2024 roku rusza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób...
Uwaga studenci!

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.  W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową...