Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w JaśleNr...

Ogłoszenie

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że w dniu 29 marca 2024r. (Wielki Piątek), Strony będą przyjmowane w Centrum od godz. 7.30 do 13.00. Za utrudnienia...

Rekrutacja na konsultacje dietetyczne

Rekrutacja na konsultacje dietetyczne REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB RODZIN PRZEŻYWAJACYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH...