INFORMACJA

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje o trwającym naborze do „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2023”.` Celem programu jest pomoc...

Informacja

Informacja Informuję, że posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 7...

Informacja

Informacja Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: •...