Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 1 marca 2024 roku.  W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową w tym:   Obszar A – likwidacja bariery transportowej Zadanie 1 – pomoc w...