Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w JaśleNr Projektu: FEPK.07.19-IP.01-0001/23Tytuł Projektu: „Zwiększenie...