Aktualności

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje o trwającym naborze do „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w Powiecie Jasielskim na rok 2023”.` Celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc domową w...

Informacja

Informuję, że posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 roku o godz. 9.30. Przedmiotem...

Informacja

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: • Uchwała Nr 490/10229/23 Zarządu Województwa...

„16 Dni Bez Przemocy”

„16 Dni Bez Przemocy”

"16 Dni Bez Przemocy" to kampania, której celem jest zaakcentowanie braku akceptacji dla wszelkich form przemocy oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat przemocy. Kampania rozpoczyna się w dniu 25 listopada i trwa do dnia 10 grudnia. 25 listopada jest...